Ker verjamemo v moč pristne človeške soodvisnosti.

Ker verjamemo v mogočnost pristne človeške soodvisnosti.

Kamenček v mozaiku

Vse se je začelo tistega nepozabnega dne, ko so lastnico ustanovitelja, družbe Contall, prave besede zadele na pravo mesto v duši …

“Si predstavljate otroka s težjo cerebralno paralizo, ki je zaradi bolnišničnega zdravljenja iztrgan iz varnega zavetja doma več tednov?

“Si predstavljate mladostnika po poškodbi glave v prometni nesreči ali pa odraslega nevrološkega bolnika po možganski kapi (ali s podobnimi stanji), ki nujno potrebujejo rehabilitacijo pred odpustom iz bolnišnice, nameščeni pa so v prenatrpano in razpadajočo infrastrukturo, ki se je več kot 40 let nihče ni prav dotaknil?”

je povedal takratni predstojnika oddelka, dr. Jurija Karapandže. V tistem trenutku je vedela, da mora prispevati svoj kamenček v mozaik. Ustanovljena je bila Fundacija Vrabček upanja.

Danes s ponosom povemo, da je Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori srčika očesa Fundacije Vrabček upanja. Takoj smo namreč začeli zbirati sredstva in jih do leta 2018 zbirali izključno za nakup opreme in pripomočkov za Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori.

Leta 2018 pa so na naše veliko zadovoljstvo nov rehabilitacijski center le začeli graditi. Tako smo do tedaj zbrana sredstva (200.000 EUR) predali na račun Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica, ki se je s podpisom dogovora zavezala k nakupu opreme novemu oddelku.

S polnimi srci smo tedaj lahko naredili tisto, o čemer smo kot Fundacija Vrabček upanja sanjali že nekaj časa: razširili področje svojega delovanja in pomoč ponudili tudi v drugačnih primerih in situacijah, tako posameznikom, kot celotni družbi in okolju.

Danes smo ponosni, da lahko rečemo, da smo prostovoljna, neprofitna in nevladna organizacija Vrabček upanja, ki pomaga pomoči potrebnim, še najbolj pa invalidni mladini, da lahko prebrodijo težke čase oz. zaživijo človeka dostojno življenje ter doživijo občutek sprejetosti.

To počnemo z zbiranjem sredstev, ki jih transparentno porabimo pri nakupu opreme in pripomočkov, za namen rehabilitacije ipd…

Ker verjamemo v mogočnost pristne človeške soodvisnosti.

Namen fundacije

Nekoč je eden naših ambasadorjev v intervjuju zapisal: “Vsi smo samo ljudje. A ko zapreš oči, vse zbledi: uspehi, denar, ponos, veličina. In vse je brez smisla, če ni vsaj misli na nekoga, človeške topline in občutka, da ti je lepo, ko na nekoga pomisliš.”

Kapital je danes v veliki večini nosilec dogajanja v gospodarstvu. Ljudi prisili, da damo življenje na avtopilota, kjer je pogled uprt le v dušeče lovljenje ciljev.

Vse se je začelo tistega nepozabnega dne, ko ustanoviteljico prave besede zadele na pravo mesto v duši …

Namen fundacije

Smo prostovoljna, neprofitna in nevladna organizacija, ki svoj namen financira s sredstvi prejetih od donatorjev in sponzorjev.

Do leta 2018 smo sredstva zbirali izključno za nakup opreme in pripomočkov za oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori.

Leta 2018 pa so na naše veliko zadovoljstvo nov rehabilitacijski center le začeli graditi. Tako smo do tedaj zbrana sredstva (200.000 EUR) predali na račun Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica, ki se je s podpisom dogovora zavezala k nakupu opreme novemu oddelku.

S polnimi srci smo tedaj lahko naredili tisto, o čemer smo kot Fundacija Vrabček upanja sanjali že nekaj časa: razširili področje svojega delovanja in pomoč ponudili tudi v drugačnih primerih in situacijah, tako posameznikom, kot celotni družbi in okolju.

Kamenček v mozaiku

Tistega dne smo zares zaslišali trpke besede takratnega predstojnika oddelka, dr. Jurija Karapandže: “Si predstavljate otroka s težjo cerebralno paralizo, ki je zaradi bolnišničnega zdravljenja iztrgan iz varnega zavetja doma več tednov?

“Si predstavljate mladostnika po poškodbi glave v prometni nesreči ali pa odraslega nevrološkega bolnika po možganski kapi (ali s podobnimi stanji), ki nujno potrebujejo rehabilitacijo pred odpustom iz bolnišnice, nameščeni pa so v prenatrpano in razpadajočo infrastrukturo, ki se je več kot 40 let nihče ni prav dotaknil?”

V tistem trenutku smo se soglasno odločili, da moramo prispevati svoj kamenček v mozaik. Ustanovili smo Fundacijo Vrabček upanja.

Danes s ponosom povemo, da je Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori srčika očesa Fundacije Vrabček upanja. Takoj smo namreč začeli zbirati sredstva in jih do leta 2018 zbirali izključno za nakup opreme in pripomočkov za Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori.

Leta 2018 pa so na naše veliko zadovoljstvo nov rehabilitacijski center le začeli graditi. Tako smo do tedaj zbrana sredstva (200.000 EUR) predali na račun Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica, ki se je s podpisom dogovora zavezala k nakupu opreme novemu oddelku.

S polnimi srci smo tedaj lahko naredili tisto, o čemer smo kot Fundacija Vrabček upanja sanjali že nekaj časa: razširili področje svojega delovanja in pomoč ponudili tudi v drugačnih primerih in situacijah, tako posameznikom, kot celotni družbi in okolju.

Danes smo ponosni, da lahko rečemo, da smo prostovoljna, neprofitna in nevladna organizacija Vrabček upanja, ki pomaga pomoči potrebnim, še najbolj pa invalidni mladini, da lahko prebrodijo težke čase oz. zaživijo človeka dostojno življenje ter doživijo občutek sprejetosti.

To počnemo z zbiranjem sredstev, ki jih transparentno porabimo pri nakupu opreme in pripomočkov, za namen rehabilitacije ipd…

Ker verjamemo v mogočnost pristne človeške soodvisnosti.