Lovsko srečanje

Dne 23.8.2015 je Lovska družina Tabor Dornberk – Branik priredila Veliko lovsko mašo za vse pokojne slovenske lovce z Zasavskimi rogisti in z razstavo lovskih motivov priznanega slikarja g. Jurija Mikuletiča.

Prireditev je potekala na Gori nad Dornberkom v dolini za hišami. Po maši pa je pričel koncert priznanega Slovenskega okteta. Višino zbranih donacij sporočimo v naslednjih dneh.