NAMENITE 0,5% DOHODNINE FUNDACIJI VRABČEK UPANJA

Letos lahko znova namenite 0,5% dohodnine naši fundaciji Vrabček upanja!

Letos lahko znova namenite 0,5% dohodnine naši fundaciji Vrabček upanja! Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.